Porady fachowców


 • Układ nawęglania - usterki i sposoby ich usuwania

  Nieprawidłowości w działaniu mogą być pochodzenia głównie mechanicznego lub elektrycznego oraz spowodowane złą jakością i rodzajem paliwa, dlatego poniżej podano objawy wadliwej pracy oraz sposoby ich usuwania.
   

  Objawy wadliwej pracy Usterki i sposoby ich usuwania
  Przepalenie bezpieczników lub odłączenie zasilania. - Sprawdzić, czy układ napędowy nie uległ zatarciu, jeżeli tak usunąć przyczynę.
  - Sprawdzić, czy wartości znamionowe bezpieczników są zgodne z wymogami, jeżeli nie wymienić.
  - Sprawdzić , czy nie ma przebicia fazy do masy, znaleźć przyczynę i usunąć usterkę (elektryk z uprawnieniami).
  - Przy powtórnym przepaleniu bezpieczników (odłączeniu zasilania) wezwać elektryka z uprawnieniami.
  Brak podawania paliwa. Częste zrywanie zawleczki lub śruby. - Brak paliwa w zasobniku – sprawdzić i uzupełnić.
  - Duży nagar i blokada wyjścia z podajnika na płycie głowicy sprawdzić i usunąć.
  - Uszkodzona (wypalona) końcówka ślimaka.
  Ślimak podajnika obraca się z oporami lub w ogóle. - Do dozownika paliwa dostały się inne przedmioty – usunąć.
  - Zerwany bezpiecznik mechaniczny – wymienić.
  - Zbyt duża granulacja paliwa – sprawdzić, zastosować odpowiednie paliwo.
   Mała wydajność podajnika. - Krótki czas podawania paliwa – skorygować czas podawania i przerwy paliwa na sterowniku.
  - Duża wilgotność paliwa – sprawdzić, zastosować odpowiednie paliwo.
  - Mała prędkość obrotowa wentylatora.
  Ogień cofa się w stronę podajnika. W zbiorniku pojawia się dym.  - Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni – sprawdzić wentylację.
  - Zanieczyszczona komora powietrzna – wyczyścić.
  - Niski ciąg kominowy – sprawdzić, niesprawności usunąć.
  - Sprawdzić stan uszczelnień podstawy zbiornika na opał oraz pokrywy
  Zbyt dużo niewypalonego paliwa w popielniku. - Złe nastawy na sterowniku - wyregulować i ustawić czas „przerwy i podawania podajnika” tak, aby opał był rzadziej podawany.
  - Zbyt mała ilość podawanego powietrza – sprawdzić nastawy dmuchawy – skorygować.

   

 • Parametry sterownika Tigra/Negros

  Poniższe tabele dotyczą ustawień kotłów c.o. ze sterownikiem Tigra lub Negros (z ręcznym ustawieniem parametrów kotła oraz palnika). Opalanych ekogroszkiem lub pelletem z zamontowanym standardowym podajnikiem  wielopaliwowym Eko-pal z napędem o prędkości obrotowej ślimaka - 1 obr./min.

  W przypadku kotła z napędem 2,1 obr./min oraz 3 obr./min należy "czas podawania" odpowiednio podzielić przez 2 lub 3 inne parametry ustawienia sterownika pozostają bez zmian.

  Uwaga: przed przystąpieniem do konfiguracji sterownika należy odczytać z silnika informacje o ilości obr./min.  - (1 obr./min) lub (2,1 obr./min).

  Uwaga: wszystkie nasze kotły do mocy 30 kW mogą być wyposażone w napęd o prędkości obr. ślmaka 1 oraz 2,1 obr./min w zależności od zamówienia. Tylko kotły o dużej mocy (75 kW - 100 kW) mogą być wyposażone w napęd o prędkości obrotowej ślimaka 3,4, 5 obr./min i wtedy ustawienia sterownika dobiera się indywidualnie do każdego kotła. 


   Paliwo: ekogroszek

   Moc kotła   12 kW 15 kW 19 kW 25 kW 30 kW
  Czas podawania  sek. 8/10/12 11/13/15 14/17/21 15/17/21 17/19/22
  Czas pomiędzy podawaniami  sek. 100 100 100 100 100
  Prędkość obrotowa dmuchawy  % 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50
  Krotność podawania paliwa   1 1 1 1 1
  Czas przedmuchu sek. 5 5 5 5 5
  Czas pomiędzy przedmuchami min. 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25
  Prędkość obrotowa dmuchawy w podtrzymaniu % 50 50 50 50 50

   Paliwo: pellet

   Moc kotła   12 kW 15 kW 19 kW 25 kW 30 kW
  Czas podawania  sek. 16/18 16/18 16/20 18/23 18/30
  Czas pomiędzy podawaniami  sek. 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90
  Prędkość obrotowa dmuchawy  % 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40
  Krotność podawania paliwa   1 1 1 1 1
  Czas przedmuchu sek. 5 5 5 5 5
  Czas pomiędzy przedmuchami min. 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10
  Prędkość obrotowa dmuchawy w podtrzymaniu % 50 50 50 50 50

   


  Do pobrania:

  Parametry sterownika - ekogroszek (243 KB) Parametry sterownika - pellet (237 KB)
 • Komunikaty błędów (Tigra)

  Poniżej przedstawiamy poszczególne alarmy w zależności od uszkodzeń czujników oraz możliwości wyłączenia alarmów (za wyjątkiem uszkodzenia czujnika c.o.) celem awaryjnego palenia w kotle do momentu wymiany danego czujnika na nowy.

  Uszkodzenie czujników

  Każdy z czujników w jakie został wyposażony sterownik „TIGRA” bada na bieżąco temperaturę w miejscu gdzie został podłączony. Brak pomiaru, wskazań temperatury, oznacza jego uszkodzenie. W przypadku uszkodzenia głównego czujnika kotła konieczna jest wymiana na nowy. Palenie w kotle nie jest możliwe. W przypadku uszkodzeń pozostałych czujników (pomp oraz ślimaka/podajnika) palenie w kotle jest możliwe w trybie awaryjnym - dana pompa działa cały czas (brak włączania/wyłączania w zależności od temperatury). W przypadku uszkodzonego czujnika podajnika – temperatura nie jest badana, włącza się alarm uszkodzenia czujki. Bez czujnika palenie w kotle jest możliwe, można też wyłączyć alarm (należy za pomocą funkcji TEMP. ALARMU PODAJNIKA, obniżyć wartość aż pojawi się napis WYŁ.) W momencie cofnięcia się żaru w kierunku zbiornika sterownik nie włączy jednak awaryjnie podajnika celem wypchnięcia żaru. Należy czujnik jak najszybciej wymienić na nowy i ponownie ustawić parametr funkcji na wartość ok 70 ˚C by regulator włączył procedurę przesypywania w razie nagłego, niebezpiecznego wzrostu temperatury układu. Z uszkodzonym czujnikiem temperatury w trybie awaryjnym możliwe jest palenie w kotle przez 7 dni. Po tym czasie sterownik bezwzględnie włączy alarm i zablokuje możliwość użytkowania regulatora.

  Napis na wyświetlaczu:

  • AWARIA CZUJNIKA KOTŁA - WYMIENIĆ

  Napis ten oraz towarzyszący mu sygnał dźwiękowy + zapalona dioda alarm oznaczają uszkodzony czujnik główny kotła c.o. Na czerwonym wyświetlaczu zamiast wskazań temperatury pojawia się też cyfra 000. Dalsze użytkowanie sterownika bez wymiany czujnika nie jest możliwe. Podczas gdy czujnik kotła jest uszkodzony nie włącza się wentylator oraz podajnik paliwa. Pompa c.o. włączana jest awaryjnie niezależnie od nastaw.

  • AWARIA Tpodl.

  Powyższy napis na ekranie oraz towarzyszący mu sygnał dźwiękowy + zapalona dioda alarm oznaczają uszkodzony czujnik pompy ogrzewania podłogowego. Podczas gdy czujnik jest uszkodzony można wykasować alarm i dalej korzystać z możliwości włączenia pompy w trybie awaryjnym. Wystarczy ustawić za pomocą funkcji TEMPERATURA ZADANA PODŁOGÓWKI wartość maksymalną jaka jest możliwa do ustawienia. Pompa będzie pracować w trybie ciągłym, alarm zostanie automatycznie wykasowany. Brak pomiaru oznaczać będzie pracę pompy bez względu na pomiar z uszkodzonego czujnika a więc pracę bez przestojów. Ogrzewanie pomieszczeń będzie jednak możliwe do czasu wymiany czujnika (praca w trybie awaryjnym maksymalnie 7 dni) Drugim sposobem na wykasowanie alarmu jest ustawienie wartości funkcji TEMPERATURA ZADANA PODŁOGÓWKI (ustawienia serwisowe) na wartość WYŁ. Pompa nie będzie pracować, sterownik nie będzie też sygnalizować błędu uszkodzonego czujnika.

  • AWARIA Tcyr.

  Powyższy napis na ekranie oraz towarzyszący mu sygnał dźwiękowy + zapalona dioda alarm oznaczają uszkodzony czujnik pompy cyrkulacyjnej. Podczas gdy czujnik jest uszkodzony można wykasować alarm i dalej korzystać z możliwości włączenia pompy w trybie awaryjnym. Wystarczy ustawić za pomocą funkcji TEMPERATURA WYŁĄCZENIA POMPY CYRK. (ustawienia serwisowe) wartość maksymalną jaka jest możliwa do ustawienia. Pompa będzie pracować w trybie ciągłym, alarm zostanie automatycznie wykasowany. Brak pomiaru oznaczać będzie pracę pompy bez względu na pomiar z uszkodzonego czujnika a więc pracę bez przestojów. Tłoczenie ciepłej wody będzie jednak możliwe do czasu wymiany czujnika (praca w trybie awaryjnym maksymalnie 7 dni) Drugim sposobem na wykasowanie alarmu jest ustawienie wartości funkcji TEMPERATURA WYŁĄCZENIA POMPY CYRK. na wartość WYŁ. Pompa nie będzie pracować, sterownik nie będzie też sygnalizować błędu uszkodzonego czujnika.

  • AWARIA Tcwu.

  Powyższy napis na ekranie oraz towarzyszący mu sygnał dźwiękowy + zapalona dioda alarm oznaczają uszkodzony czujnik pompy c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). Podczas gdy czujnik jest uszkodzony można wykasować alarm i dalej korzystać z możliwości włączenia pompy w trybie awaryjnym. Wystarczy ustawić za pomocą funkcji TEMPERATURA ZADANA C.W.U. wartość maksymalną jaka jest możliwa do ustawienia. Pompa będzie pracować w trybie ciągłym, alarm zostanie automatycznie wykasowany. Brak pomiaru oznaczać będzie pracę pompy bez względu na pomiar z uszkodzonego czujnika a więc pracę bez przestojów. Podgrzewanie zasobnika z wodą będzie jednak możliwe do czasu wymiany czujnika (praca w trybie awaryjnym maksymalnie 7 dni) Drugim sposobem na wykasowanie alarmu jest ustawienie wartości funkcji TEMPERATURA ZADANA C.W.U. na wartość WYŁ. Pompa nie będzie pracować, sterownik nie będzie też sygnalizować błędu uszkodzonego czujnika.

  • AWARIA Tpod.

  Powyższy napis oznacza uszkodzenie czujnika podajnika. W przypadku uszkodzonego czujnika podajnika – temperatura nie jest badana, włącza się alarm uszkodzenia czujki. Bez czujnika palenie w kotle jest możliwe, można też wyłączyć alarm (należy za pomocą funkcji TEMP. ALARMU PODAJNIKA, obniżyć wartość aż pojawi się napis WYŁ.) W momencie cofnięcia się żaru w kierunku zbiornika sterownik nie włączy jednak awaryjnie podajnika celem wypchnięcia żaru. Należy czujnik jak najszybciej wymienić na nowy i ponownie ustawić parametr funkcji na wartość ok 70 ˚C by regulator włączył procedurę przesypywania w razie nagłego, niebezpiecznego wzrostu temperatury układu.


   Pozostałe alarmy

  • Temperatura wody w kotle wyższa niż 90 ˚C

  Bardzo ważny alarm informujący o niebezpiecznie wysokiej temperaturze wody w kotle prowadzącej do zagotowania się cieczy w instalacji c.o. Alarm włącza się powyżej 90 ˚C. Wyświetlacz sterownika zmienia się na kolor CZERWONY. Zapala się czerwona dioda ALARM oraz załącza sygnalizacja dźwiękowa. W momencie trwania alarmu (temperatura wyższa od 90 ˚C) podajnik oraz wentylator zostają bezwzględnie wyłączone. Pompy obiegowe włączają się w trybie awaryjnym celem schładzania instalacji c.o. Alarm ten trwa tak długo aż temperatura nie obniży się do 89 ˚C. Podczas trwania w/w alarmu na wyświetlaczu pojawia się napis TEMP. KRYTYCZNA

  • Temperatura wody w kotle w przedziale 80-90 ˚C

  Gdy temperatura wody w kotle przewyższy wartość 80 ˚C ale nie przekroczy 90 ˚C aktywuje się alarm informacyjny o nadchodzącym niebezpieczeństwie - alarm TEMP. KRYTYCZNEJ, który aktywuje się jak wyżej opisano powyżej 90 ˚C. Wyświetlacz w przedziale 80-90 ˚C zaczyna migać na czerwono, pojawia się cykliczny sygnał dźwiękowy, jednak palenie w kotle przebiega normalnie. Jest to alarm tylko informacyjny nie zakłócający w żaden sposób procesu palenia.
  Podczas w/w alarmu na wyświetlaczu pojawia się napis PRZEGRZANIE.

  • ALARM PRZEGRZANIA ŚLIMAKA / RURY PODAJNIKA

  Czujnik podajnika (prawidłowo zamontowany, w specjalnej tulei do tego przeznaczonej) na bieżąco kontroluje temperaturę ślimaka w rurze. Gdy z jakiegoś powodu żar cofa się w kierunku zbiornika rozgrzewając ślimak do niebezpiecznie wysokiej temperatury (fabryczna nastawa 70 ˚C, możliwość zmiany) sterownik załącza alarm. Wyświetlacz zaczyna migać na czerwono. Włącza się sygnał dźwiękowy. Regulator dla bezpieczeństwa włącza bezwarunkowo podajnik na określony czas ustawiany w menu sterownika (CZAS PRZESYPYWANIA) Fabryczna nastawa to 5 minut, możliwość zmiany. Włączenie awaryjne podajnika ma na celu wypchnięcie żaru z rury ślimaka i wystudzenie układu nie doprowadzając do zapłonu paliwa w zasobniku. Gdy podajnik się wyłączy po awaryjnym starcie i temperatura rury będzie niższa od wartości ustawionej za pomocą funkcji TEMPERATURA ALARMU PODAJNIKA wszystko wróci do normy. Alarmu ze względów bezpieczeństwa nie można przerwać. Można jedynie dowolnym przyciskiem wyłączyć sygnalizację dźwiękową.

  • ALARM SPADKU TEMPERATURY

  Sterownik „TIGRA” kontroluje na bieżąco stosunek temperatury aktualnej do zadanej. Korzystając z funkcji CZAS WYKRYCIA BRAKU OPAŁU możemy wybrać czas mierzenia spadku temperatury poniżej zadanej. Fabryczna nastawa to 90 minut. Jeśli przez 90 minut temperatura będzie cały czas się obniżać regulator poinformuje o tym fakcie sygnalizacją dźwiękową oraz zmieniającym się kolorem wyświetlacza. Dodatkowo pojawi się napis SPADEK TEMPERATURY. Możemy dowolnie zdefiniować czas po którym sterownik ma o owym spadku sygnalizować. Może to być dowolna wartość zależna od potrzeb użytkownika. Aby sterownik nie informował o spadku temperatury należy parametr funkcji CZAS WYKRYCIA BRAKU OPAŁU ustawić na WYŁ.

  • ALARM ANTYZAMARZANIE

  Sterownik automatycznie załącza pompy obiegowe podczas spadku temperatury poniżej +5 ˚C celem mieszania wody w instalacji nie dopuszczając do krzepnięcia cieczy. Podczas alarmu wyświetlacz zmienia kolor na ciemnoniebieski. Dodatkowo aktywuje się sygnalizacja dźwiękowa.

  • ALARM TERMICZNY (ZABEZPIECZNIE SPRZĘTOWE)

  Sterownik wyposażony jest w niezależne zabezpieczenie termiczne tzw. termostat awaryjny. To dodatkowy czujnik temperatury działający niezależnie od czujnika kotła. Rozłącza on bezwzględnie podajnik oraz wentylator przy stałej wartości temperatury 85-90 ˚C (zależnie od modelu termika). Podczas awaryjnego rozłączenia odbiorników wyświetlacz zmienia kolor na czerwony. Dodatkowo pojawia się napis TERMIK. Zabezpieczenie termiczne działa niezależnie od pozostałych zabezpieczeń i może zadziałać w tym samym czasie. Aby wszystko powróciło do normy TERMOSTAT AWARYJNY musi schłodzić się do temperatury 50 ˚C. W tym czasie następuje odblokowanie się wentylatora i podajnika umożliwiając dalsze palenie w kotle. Dodatkowy termostat awaryjny stosuje się celem zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem w wyniku np. uszkodzenia czujnika kotła lub jego przypadkowym wyjęciem z tulei kotła. Jeśli czujnik jest wyjęty, nie mierzy temperatury, nie może więc zadziałać alarm zbyt wysokiej temperatury wyłączający programowo podajnik oraz wentylator. Dodatkowy, niezależny termostat zabezpiecza instalację jeśli z jakiegoś powodu zawiedzie główny czujnik kotła c.o.

 • Montaż czujników sterownika (Tigra)

  Sterownik Tigra został fabrycznie wyposażony w 6 czujników temperatury (pięć czujników cyfrowych i jeden bimetalowy)

  • Czujnik temperatury kotła c.o.

  Czujnik ten bada aktualną temperaturę wody w kotle. Jest ona wyświetlana na bieżąco na czerwonym wyświetlaczu. Na jej podstawie realizowany jest program sterowania. Montujemy go tak aby zapewnić jak najlepszy kontakt czujnika z tulejką przeznaczoną do jego montażu na górnym płaszczu kotła c.o. W przypadku montażu czujnika na rurze zasilającej należy go przymocować za pomocą opaski zaciskowej tak aby element metalowy czujnika dotykał najlepiej całą swoją długością do rury. Należy uważać aby przewód nie dotykał elementów instalacji!! Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury zaleca się użycie pasty termoprzewodzącej. Nie należy stosować oleju! Może to doprowadzić do uszkodzenia czujnika.

  • Czujnik temperatury podajnika (kosza)

  Czujnik ten bada temperaturę rury w której odbywa się podawanie paliwa za pośrednictwem ślimaka. Na podstawie odczytu temperatury realizowany jest program alarmowy. W przypadku jej wzrostu powyżej temperatury ustawionej w funkcji (TEMPERATURA ALARMU PODAJNIKA) następuje przesypywanie opału (czas przesypywania ustawiany jest w funkcji CZAS PRZESYPYWANIA) Ma to na celu wypchnięcie żaru z rury podajnika. Czujnik ten mocujemy bezpośrednio do rury ślimaka wkładając rurkę czujnika w specjalnie przygotowane dla niego miejsce - tulejkę przy rurze ślimaka.

  • Czujniki temperatur c.w.u., pompy cyrkulacyjnej i ogrzewania podłogowego

  Są to czujniki mierzące temperaturę w miejscach ich zamontowania na podstawie której realizowany jst program włączania/wyłączania danej pompy.

  • Termostat awaryjny.

  Jest to czujnik niezależny, bimetalowy. Chroni instalację przed przegrzaniem. Działa niezależnie od regulatora. W przypadku wykrycia przez czujnik temperatury powyżej 85-90oC (zależnie od czujnika) - bezwzględnie wyłącza on dmuchawę i podajnik eliminując dalsze rozpalanie w piecu. Kiedy temperatura spadnie poniżej 50oC- dmuchawa i podajnik zostają aktywowane ponownie. Czujnik ten montujemy przymocowując go opaską do rury zasilającej, którą wychodzi ciepła woda na instalacje, pamiętając aby przewód nie dotykał bezpośrednio rur instalacji c.o. Rury może dotykać końcówka czujnika wraz z odcinkiem termokurczliwej koszulki izolacyjnej.

  - Nie należy zanurzać czujników w wodzie, oleju itp. - grozi to uszkodzeniem czujnika
  - Podczas montażu i eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę aby przewody czujnika nie dotykały elementów gorących instalacji c.o.
  - Wszyskie czujniki w jakie został wyposażony sterownik nie podlegają gwarancji

   

 • Blokada i tryb awaryjny przy wysokich temperaturach (Tigra)

  Każdy dobry sterownik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem się kotła. Sterownik np. TIGRA posiada niezależny termostat awaryjny, który odcina dopływ prądu na wentylator i podajnik przy temperaturach rzędu 90 stopni. W przedziale 80-90 stopni sterownik umożliwia palenie, ale sygnalizuje użytkownikowi o niebezpieczeństwie przegrzania. Wyświetlacz mruga na czerwono. Wszystkie funkcje sterownika realizowane są jednak bez zakłóceń. Jeśli zdarzy się Państwu przegrzanie kotła na wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat. Termostat awaryjny odblokowuje się samoczynnie przy temperaturze ok 60 stopni. Wtedy to podajniki i wentylator powracają do normalnej pracy.

 • Tryb letni i zimowy (Tigra)

  Tryb letni i zimowy tak naprawdę nie różnią się między sobą. Jest to tylko kwestia ustawień sterownika. W okresie letnim wykorzystywana jest z reguły tylko pompa c.w.u. - ładująca zasobnik ciepłej wody. Nie zalecamy wyłączenia pompy c.o. zupełnie. Najlepiej jest ustawić ją tak aby przy normalnych temperaturach nie pracowała, natomiast załączyła się np. przy 70 stopniach by wychłodzić kocioł. Sterownik oczywiście posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem włączające pompę ale lepiej jest ją ustawić dodatkowo by załaczyła się wcześniej. W tym celu należy wybrać funkcję TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY C.O. i ustawić parametr na 70 stopni. Gdy w kotle temperatura oscyluje wokół 48-60 stopni pompa c.o. się nie włączy. Będzie pracować tylko pompa c.w.u.

  W okresie letnim bardzo ważne są ustawienia sterownika pod kątem czasów podawania i przedmuchów. Jeśli pozostawimy nastawy zimowe temperatura może niebezpiecznie rosnąć powyżej zadaną. Okres letni to czas kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo małe. Na pewno należy zmniejszyć czas podawania, ograniczyć przedmuchy zmniejszając czas przedmuchu i częstotliwość. Należy też obniżyć krotność podawania aby w stanie nadzoru kocioł nie pobierał tak dużo paliwa. Warto też zmniejszyć moc dmuchawy. Zbyt mocne ograniczenie nastaw może powodować cofanie się żaru w kierunku ślimka. Zbyt duże dawki paliwa i przedmuchy będą powodować duże wzrosty temperatur powyżej zadaną.

  Więcej na temat ustawień trybu c.w.u. dla sterownika znajduje się w instrukcji obsługi regulatora na str. 25

Powrót

Najczęstsze pytania

Porady fachowców

Wymiana i konserwacja

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.